Yêu cầu thông tin
TIẾP XÚC

QC Hồ sơ

Tất cả các cơ sở hợp tác của chúng tôi tuân thủ cGMP. Nhiều người trong số họ vượt qua kiểm toán GMP từ nước ngoài, như Invima (Colombia), Brazil (ANVISA), TGA (Austrilia), Đức, v.v ... Tất cả các SOP đều được thiết kế tốt và tất cả các tài liệu đều được ghi chép tốt. Đó là lý do tại sao các sản phẩm của chúng tôi có thể có chất lượng ổn định và tốt.

Chứng chỉ

Danh mục phổ biến Tất cả các