Yêu cầu thông tin
TIẾP XÚC
  • Beclomethasone Dipropionate Aerosol Medication Oral Inhalation 50 - 250 mcg/dose
  Thuốc khí dung

  Beclomethasone Dipropionate Aerosol Thuốc hít 50 - 250 mcg / liều

  Nguồn gốc: Trung Quốc
  Hàng hiệu: Newlystar
  Chứng nhận: GMP
  Số mô hình: 50mcg/dose; 50mcg / liều; 100mcg/dose; 100mcg / liều; 250mcg/dose;
  mở ra chi tiết

  Sản phẩm tương tự

  Danh mục phổ biến Tất cả các